TSW Adwokaci Piła

Kancelaria Adwokacka TSW to spółka zawiązana przez troje zaprzyjaźnionych adwokatów – Paulinę Toboła, Adriana Sterańczaka i Łukasza Wysockiego.

Nasz projekt zrodził się z przeświadczenia, że profesjonalna pomoc prawna to dziś niezbędny element zarówno w prowadzeniu biznesu jak i w życiu osobistym. W swojej pracy łączymy odmienne doświadczenia i zainteresowania, co pozwala na każdy problem spojrzeć z kilku perspektyw, a w konsekwencji uzyskać optymalne rozwiązania dla klientów. Świadczone przez nas usługi oparte są na głębokiej i systematycznie aktualizowanej wiedzy.

Gwarantujemy wierność tradycyjnym adwokackim zasadom rzetelności, sumienności i odwagi w walce o interes osób, które powierzyły nam prowadzenie swoich spraw.

Siedziba kancelarii TSW mieści się w Pile przy ul. Promiennej 23/1. Pomoc prawną świadczymy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru byłego województwa pilskiego (Piła, Chodzież, Trzcianka, Czarnków, Wałcz, Złotów).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ NASZĄ OFERTĄ.

KLIENT BIZNESOWY
KLIENT BIZNESOWY
Podmiotom gospodarczym oferujemy stałą obsługę prawną obejmującą:

 • zastępstwo przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych, karnoskarbowych oraz administracyjnych,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
 • bieżące doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • udział w negocjacjach,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów

Zakres oraz formy świadczonej przez kancelarię obsługi prawnej dostosowane są do profilu przedsiębiorstwa oraz charakterystyki branży. W zależności od potrzeb klienta pomoc obejmować może szczegółowe dziedziny prawa takie jak:

 • prawo budowlane,
 • prawo transportowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo sportowe,
 • prawo medyczne

Osobom planującym zainicjowanie działalności gospodarczej oferujemy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu oraz pomoc w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych.

Stale współpracujemy z doradcą podatkowym.

KLIENT INDYWIDUALNY
KLIENT INDYWIDUALNY
Prawo cywilne

 • zastępstwo przed sądem we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego (m.in. ochrona dóbr osobistych, odszkodowania i inne sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, sprawy spadkowe)
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • przygotowywanie pism procesowych i pozasądowych,
 • reprezentacja w negocjacjach i czynnościach przed sądowych,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich sprawach karnych i karnoskarbowych,
 • natychmiastowa pomoc dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • obrona w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz odroczenie wykonania kary,

Prawo rodzinne

 • zastępstwo przed sądem w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa/macierzyństwa

Prawo pracy

 • zastępstwo przed sądem we wszystkich sprawach ze stosunku pracy (m. in. ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania, zaległe wynagrodzenia, ryczałty, diety, mobbing)

Pomoc prawną we wszystkich wymienionych powyżej dziedzinach świadczymy przede wszystkim na terenie Piły, Poznania, Chodzieży, Trzcianki, Wałcza i Złotowa.

Łukasz Wysocki

Łukasz Wysocki

ADWOKAT

Telefon: 698 047 395
lukasz.wysocki@tsw-adwokaci.pila.pl

Łukasz Wysocki ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2012r., broniąc pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego. W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a w roku 2016 z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki, uzyskując ocenę celującą w zakresie prawa karnego. Obecnie wpisany jest na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Paulina Toboła

Paulina Toboła

ADWOKAT

Telefon: 697 702 680
paulina.tobola@tsw-adwokaci.pila.pl

Paulina Toboła ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2010r., broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa karnego. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a w roku 2016 z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki. Obecnie wpisana jest na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Adrian Sterańczak

Adrian Sterańczak

ADWOKAT

Telefon: 504 059 923
adrian.steranczak@tsw-adwokaci.pila.pl

Adrian Sterańczak ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie w 2011 roku, broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa cywilnego. Aplikację adwokacką odbył w Izbie Adwokackiej w Poznaniu, której jest członkiem od 2011 roku, a w roku 2016 z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki. Obecnie wpisany jest na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

TSW Toboła Sterańczak Wysocki Adwokaci Spółka Cywilna

ul. Promienna 23/1, 64-920 Piła

Kancelaria przyjmuje klientów w godz. od 8.00 do 16.00 (PON. - PT.).

Spotkania poza godzinami pracy Kancelarii możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TSW Adwokaci

ul. Promienna 23/1, 64-920 Piła tel: 797 284 285 mail: kancelaria@tsw-adwokaci.pl