Sprawy karne – Piła, Chodzież, Trzcianka, Złotów.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa wykroczeń. Występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak i w roli pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych.

Zastępstwa procesowego podejmujemy się przede wszystkim w sprawach o przestępstwa:

• przeciwko życiu i zdrowiu (m. in. pobicia, bójki, nieudzielenie pomocy)
• przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
• przeciwko wolności (m.in. groźby, stalking, naruszenie miru domowego)
• przeciwko rodzinie i opiece (m. in. znęcanie, uporczywa niealimentacja)
• przeciwko czci i nietykalności cielesnej (m. in. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej)
• przeciwko wiarygodności dokumentów (m .in. fałszerstwa dokumentów, poświadczenie nieprawdy)
• przeciwko mieniu (m. in. kradzieże, rozboje, oszustwa)
• przeciwko obrotowi gospodarczemu (m .in. oszustwa kredytowe, oszustwa ubezpieczeniowe, nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym)
• z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (m. in. posiadanie, wytwarzanie, udzielanie innym osobom i wprowadzanie do obrotu środków odurzających)

W zakresie prawa karnego wykonawczego występujemy w charakterze obrońców skazanych m. in. w sprawach o:

• zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
• odroczenie wykonania kary,
• przerwę w odbywaniu kary,
• warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
• wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
• rozłożenie grzywny na raty
• orzeczenie kary zastępczej
• zatarcie skazania

Podejmujemy się pomocy osobom, wobec których wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Działamy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Piły, Poznania, Trzcianki, Chodzieży, Wałcza i Złotowa.

Sąd Rejonowy w Pile
al. Powstańców Wielkopolskich 79
64-920 Piła
Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Pile
Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział III Rodzinny i Nieletnich:
miasto Piła
gminy: Piła, Szydłowo.

Sąd Rejonowy w Chodzieży
ul. Krasińskiego 10
64-800 Chodzież
Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Chodzieży:
miasto Chodzież
gminy: Chodzież, Kaczory, Szamocin, Ujście, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka.

Sąd Rejonowy w Trzciance
ul. Staszica 1
64-980 Trzcianka
Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Trzciance:
miasta: Trzcianka, Czarnków
gminy: Trzcianka, Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Wieleń.

Sąd Rejonowy w Wałczu
ul. Sądowa 2
78-600 Wałcz
Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Wałczu:
miasto Wałcz
gminy: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.

Sąd Rejonowy w Złotowie
ul. Marii Konopnickiej 15
77-400 Złotów
Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Złotowie:
miasto Złotów
gminy: Złotów, Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo.

TSW Toboła Sterańczak Wysocki Adwokaci Spółka Cywilna

ul. Promienna 23/1, 64-920 Piła

Kancelaria przyjmuje klientów w godz. od 8.00 do 16.00 (PON. - PT.).

Spotkania poza godzinami pracy Kancelarii możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TSW Adwokaci

ul. Promienna 23/1, 64-920 Piła tel: 797 284 285 mail: kancelaria@tsw-adwokaci.pl