Sezonowa zmiana opon a odpowiedzialność karna sprawcy wypadku drogowego

Brak opon zimowych może mieć wpływ na ocenę zawinienia kierowcy będącego sprawcą wypadku drogowego.

 

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek

Sprawy karne dotyczące posiadania narkotyków należą obecnie do najczęściej pojawiających się na wokandach sądowych. W wielu przypadkach czyn zabroniony polegający na posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczy niewielkiej ilości narkotyków.

 

Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów a prawo do kontaktu z adwokatem

Każdemu zatrzymanemu przysługuje bezwzględne prawo do żądania kontaktu z adwokatem.

Początek strony