Prawo cywilne

- zastępstwo przed sądem we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego (m.in. ochrona dóbr osobistych, odszkodowania i inne sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, sprawy spadkowe)
- sporządzanie i opiniowanie umów,
- przygotowywanie pism procesowych i pozasądowych,
- reprezentacja w negocjacjach i czynnościach przedsądowych,
- zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,

Prawo karne

- obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich sprawach karnych i karnoskarbowych,
- natychmiastowa pomoc dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych,
- reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
- obrona w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz odroczenie wykonania kary

Prawo rodzinne


- zastępstwo przed sądem w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa/macierzyństwa

Prawo pracy

- zastępstwo przed sądem we wszystkich sprawach ze stosunku pracy (m. in. ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania, zaległe wynagrodzenia,
ryczałty, diety, mobbing)

Pomoc prawną we wszystkich wymienionych powyżej dziedzinach świadczymy przede wszystkim na terenie Piły, Poznania, Chodzieży, Trzcianki, Wałcza i Złotowa.