Podmiotom gospodarczym oferujemy stałą obsługę prawną obejmującą:

- zastępstwo przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych, karnoskarbowych oraz administracyjnych,
- zastępstwo przed organami administracji publicznej,
- zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
- bieżące doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
- udział w negocjacjach,
- sporządzanie i opiniowanie umów,
- przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów

Zakres oraz formy świadczonej przez kancelarię obsługi prawnej dostosowane są do profilu przedsiębiorstwa oraz charakterystyki branży. W zależności od potrzeb klienta pomoc obejmować może szczegółowe dziedziny prawa takie jak:

- prawo budowlane,
- prawo transportowe,
- prawo autorskie,
- prawo sportowe,
- prawo medyczne

Osobom planującym zainicjowanie działalności gospodarczej oferujemy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu oraz pomoc w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych.


Stale współpracujemy z doradcą podatkowym.